e-SIST sp. z o.o.

ul. Kosowa 3A, Wilkanowo
66-008 Świdnica

tel. 68 324 77 80
fax 68 324 77 80
e-mail: biuro@e-sist.pl

NIP: 973-100-99-83
REGON: 081067604

KRS: 0000431651 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydz. Gosp. KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN